ΜELPO – ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ + Ι. Ο.Ε
ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦ. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3, 12351 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΘΗΝΑ
AΦΜ: 093326690
ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΓΕΜΗ:124034602000

Επικοινωνία

T: 0030 2105611842
F: 0030 2105611811
Email: info@melpo.gr

Ευθύνη για Περιεχόμενα

Ως πάροχοι υπηρεσιών, είμαστε υπεύθυνοι για το δικό τους περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων σύμφωνα με το Sec. 7, παράγραφος 1 Γερμανικός νόμος τηλεμέσων (TMG). Ωστόσο, σύμφωνα με το Sec. 8 έως 10 German Telemedia Act (TMG), οι πάροχοι υπηρεσιών δεν υποχρεούνται να παρακολουθούν μόνιμα τις υποβληθείσες ή αποθηκευμένες πληροφορίες ή να αναζητούν αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν παράνομες δραστηριότητες.

Οι νομικές υποχρεώσεις για την αφαίρεση πληροφοριών ή τον αποκλεισμό της χρήσης πληροφοριών παραμένουν χωρίς αμφισβήτηση. Σε αυτήν την περίπτωση, η ευθύνη είναι δυνατή μόνο κατά τη στιγμή της γνώσης σχετικά με μια συγκεκριμένη παραβίαση του νόμου. Τα παράνομα περιεχόμενα θα αφαιρεθούν αμέσως τη στιγμή που τα γνωρίζουμε.

Ευθύνη για συνδέσμους

Η προσφορά μας περιλαμβάνει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων. Δεν έχουμε καμία επίδραση στο περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων, επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για αυτά τα περιεχόμενα. Οι πάροχοι ή οι διαχειριστές συνδεδεμένων ιστότοπων είναι πάντα υπεύθυνοι για το δικό τους περιεχόμενο.

Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι είχαν ελεγχθεί για πιθανές παραβιάσεις του νόμου κατά τη στιγμή της δημιουργίας του συνδέσμου. Δεν εντοπίστηκε παράνομο περιεχόμενο τη στιγμή της σύνδεσης. Η μόνιμη παρακολούθηση του περιεχομένου των συνδεδεμένων ιστότοπων δεν μπορεί να επιβληθεί χωρίς εύλογες ενδείξεις ότι υπήρξε παραβίαση του νόμου. Οι παράνομοι σύνδεσμοι θα καταργηθούν αμέσως τη στιγμή που θα τους γνωρίσουμε.

Πνευματικά δικαιώματα

Τα περιεχόμενα και οι συλλογές που δημοσιεύονται σε αυτούς τους ιστότοπους από τους παρόχους υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η αναπαραγωγή, επεξεργασία, διανομή καθώς και η χρήση οποιουδήποτε είδους εκτός του πεδίου εφαρμογής του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων απαιτεί γραπτή άδεια του συγγραφέα ή του δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτών των ιστότοπων επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική χρήση.
Απαγορεύεται η εμπορική χρήση του περιεχομένου μας χωρίς άδεια του δημιουργού.

Οι νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων τηρούνται εφόσον τα περιεχόμενα σε αυτούς τους ιστότοπους δεν προέρχονται από τον πάροχο. Οι συνεισφορές τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο αναφέρονται ως τέτοιες. Ωστόσο, εάν παρατηρήσετε παραβιάσεις του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, ενημερώστε μας. Τέτοια περιεχόμενα θα αφαιρεθούν αμέσως.