Πολιτική Aπορρήτου

1. Μια επισκόπηση της προστασίας δεδομένων

Γενικά

Τα παρακάτω δίνουν μια επισκόπηση του τι συμβαίνει στις προσωπικές σας πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Οι προσωπικές πληροφορίες είναι οποιαδήποτε δεδομένα με τα οποία θα μπορούσατε να προσδιοριστείτε προσωπικά. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων μπορούν να βρεθούν στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που βρίσκεται παρακάτω .

Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

Υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι οδιαχειριστής του ιστότοπου. Τα στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή μπορούν να βρεθούν στην σελίδα στοιχεία εταιρίας.
Πώς συλλέγονται τα δεδομένα σας;Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να είναι δεδομένα που εισάγετε σε μια φόρμα επικοινωνίας . Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τα συστήματα πληροφορικής μας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Αυτά τα δεδομένα είναι κυρίως τεχνικά δεδομένα,όπως το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε όταν έχετε πρόσβαση στη σελίδα. Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα μόλις εισέλθετε στον ιστότοπό μας .
Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας; Γιατην ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας.Δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο.
Τι δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας; Έχετε πάντα το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα σας,την προέλευσή τους,τους παραλήπτες τους και τον σκοπό της συλλογής τους χωρίς χρέωση. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθωθούν, να αποκλειστούν ή να διαγραφούν. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση που αναφέρεται στη σελίδα στοιχεία εταιρίας εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της προστασίας των δεδομένων.

Analytics και εργαλεία τρίτων

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, μπορούν να γίνουν στατιστικές αναλύσεις σχετικά με την περιήγησή σας σε αυτόν. Αυτό συμβαίνει κυρίως με τη χρήση cookies και αναλυτικών στοιχείων. Η ανάλυση της περιήγησής σας είναι ανώνυμη, δηλαδή δεν θα μπορέσουμε να σας εντοπίσουμε από αυτά τα δεδομένα. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν την ανάλυση ή να την αποτρέψετε χρησιμοποιώντας κάποια εργαλεία. Λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω πολιτική απορρήτου . Μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με αυτήν την ανάλυση. Θα σας ενημερώσουμε παρακάτω σχετικά με τον τρόπο άσκησης των επιλογών σας.

2. Γενικές πληροφορίες και υποχρεωτικές πληροφορίες

Προστασία δεδομένων

Οι χειριστές αυτού του ιστοτόπου λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εμείς αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων .Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται διάφορα προσωπικά δεδομένα. Οι προσωπικές πληροφορίες είναι οποιαδήποτε δεδομένα με τα οποία θα μπορούσατε να προσδιοριστείτε προσωπικά. Αυτή η πολιτική απορρήτου εξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και  πως τις χρησιμοποιούμε. Επίσης, εξηγεί πώς και για ποιο σκοπό συμβαίνει αυτό . Λάβετε υπόψη ότι τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου (π.χ. μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας) ενδέχεται να υπόκεινται σε παραβιάσεις ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων σας από πρόσβαση τρίτων .

Ανακοίνωση σχετικά με τον υπεύθυνο για αυτόν τον ιστοχώρο

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι: MELPO  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3  123 51 – ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΘΗΝΑ Telephone: + 30 2105611842 Email:info@melpo.gr Ο υπεύθυνος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποφασίζει μόνος του ή από κοινού με άλλους για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας

Πολλές λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.Είναι επαρκές ένα  μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δεδομένα που επεξεργάστηκαν πριν λάβουμε το αίτημά σας ενδέχεται να εξακολουθήσουν να υποβάλλονται σε νόμιμη επεξεργασία .

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα δεδομένα τα οποία έχουμε επεξεργαστεί με βάση τη συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σύμβασης να αποστέλλονται αυτόματα σε εσάς ή σε τρίτους της επιλογής σας σε ηλεκτρονική μορφή. Αν χρειάζεστε την άμεση μεταφορά δεδομένων σε κάποιο άλλο υπεύθυνο φορέα ή πρόσωπο , αυτό θα γίνει μόνο στο βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό .

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως για παράδειγμα οι απορίες που μπορείτε να μας στείλετε ως χειριστής του ιστότοπου. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης όταν αλλάζει από “http: //” σε “https: //” και το εικονίδιο κλειδώματος εμφανίζεται στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης. Εάν η κρυπτογράφηση SSL  ή  TLS ενεργοποιείται, τα δεδομένα που μεταφέρετε σε εμάς δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Κρυπτογραφημένες πληρωμές σε αυτόν τον ιστότοπο

Εάν συνάψετε σύμβαση που απαιτεί να μας στείλετε τα στοιχεία πληρωμής σας (π.χ. αριθμός λογαριασμού για άμεσες χρεώσεις), θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας.
Οι συναλλαγές πληρωμής με κοινό μέσο πληρωμής (Visa / MasterCard, άμεση χρέωση) πραγματοποιούνται μόνο μέσω κρυπτογραφημένων συνδέσεων SSL ή TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης όταν αλλάζει από “http: //” σε “https: //” και το εικονίδιο κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης είναι ορατό. Στην περίπτωση κρυπτογραφημένης επικοινωνίας, οι λεπτομέρειες πληρωμής που μας υποβάλετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Πληροφορίες, αποκλεισμός, διαγραφή

Όπως επιτρέπεται από το νόμο, έχετε το δικαίωμα να σας παρέχονται ανά πάσα στιγμή δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και την προέλευσή τους, τον αποδέκτη και τον σκοπό για τον οποίο έχουν υποστεί επεξεργασία. Έχετε επίσης το δικαίωμα να διορθώσετε, να αποκλείσετε ή να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση που αναφέρεται στη σελίδα στοιχεία εταιρίας εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με το θέμα των προσωπικών δεδομένων.

Εναντίωση σε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Απαγορεύουμε ρητά τη χρήση των δεδομένων επικοινωνίας της εταιρίας μας που δημοσιεύονται στον ιστότοπο να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού που δεν ζητήθηκε από εμάς ρητά. Ο διαχειριστής του ιστότοπου διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε συγκεκριμένες νομικές ενέργειες, εάν ληφθεί ανεπιθύμητο διαφημιστικό υλικό, όπως το spam στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο .

3. Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

Cookies

Μερικές από τις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούν cookies. Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies βοηθούν τον ιστότοπό μας να είναι πιο φιλικός προς το χρήστη, αποτελεσματικός και ασφαλής. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας  από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας είναι τα λεγόμενα “session cookies “.τα οποία διαγράφονται αυτόματα μετά το τέλος της επίσκεψής σας. Άλλα cookies παραμένουν στη μνήμη της συσκευής σας μέχρι να τα διαγράψετε. Αυτά τα cookies επιτρέπουν την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησής σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας στον ιστότοπο . Μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας για να σας ενημερώσουμε για τη χρήση των cookies, ώστε να μπορείτε να αποφασίζετε κατά περίπτωση εάν θα αποδεχτείτε ή θα απορρίψετε ένα cookie. Εναλλακτικά, το πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να δέχεται αυτόματα cookies υπό συγκεκριμένες συνθήκες ή να τα απορρίπτει πάντα ή να διαγράφει αυτόματα cookies κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να περιορίσει τη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου . Τα cookies που είναι απαραίτητα για την παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για την παροχή ορισμένων λειτουργιών που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε (όπως το καλάθι αγορών) άρθρο 6 παράγραφος 1f του GDPR. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου έχει έννομο συμφέρον για την αποθήκευση των cookies για να εξασφαλίσει μια βελτιστοποιημένη υπηρεσία χωρίς τεχνικά λάθη. Εάν αποθηκεύονται και άλλα cookies (όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της περιήγησής σας), θα αντιμετωπίζονται ξεχωριστά σε αυτήν την πολιτική απορρήτου.

[borlabs_cookie]

Αρχεία καταγραφής διακομιστών

Ο πάροχος ιστότοπου συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες που το πρόγραμμα περιήγησης μας μεταδίδει αυτόματα σε εμάς στα “αρχεία καταγραφής διακομιστών”. Αυτά είναι:

  • Ο τύπος του προγράμματος περιήγησης και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης
  • Το Λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται
  • Διεύθυνση referrer URL
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή
  • Χρόνος αίτησης διακομιστή
  • Διεύθυνση IP

Αυτά τα δεδομένα δεν θα συνδυαστούν με δεδομένα από άλλες πηγές.Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο. 6 (1f) GDPR, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για προκαταρκτικά μέτρα σε μια σύμβαση .

Φόρμα επικοινωνίας

Σε περίπτωση που μας στείλετε ερωτήσεις μέσω της φόρμας επικοινωνίας, θα συλλέξουμε τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη φόρμα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχετε, για να απαντήσουμε στην ερώτησή σας ή τυχόν ερωτήσεις που θα ακολουθήσουν από εσάς. Δεν κοινοποιούμε αυτές τις πληροφορίες χωρίς την άδειά σας . Συνεπώς, θα επεξεργαστούμε όλα τα δεδομένα που εισάγετε στη φόρμα επικοινωνίας μόνο με τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1a GDPR. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Είναι επαρκές ένα  μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δεδομένα που επεξεργάστηκαν πριν λάβουμε το αίτημά σας ενδέχεται να εξακολουθήσουν να υποβάλλονται σε νόμιμη επεξεργασία. Θα διατηρούμε τα δεδομένα που παρέχετε στη φόρμα επικοινωνίας μέχρι να ζητήσετε τη διαγραφή τους, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ή ο σκοπός της αποθήκευσης να μην ισχύει πλέον (π.χ. μετά την εκπλήρωση του αιτήματός σας). Οποιαδήποτε υποχρεωτική νομοθετική διάταξη, ιδίως εκείνες που αφορούν τις υποχρεωτικές περιόδους αποθήκευσης δεδομένων από τον νόμο, παραμένει ανεπηρέαστη από την παρούσα διάταξη .

Εγγραφή σε αυτόν τον ιστότοπο

Μπορείτε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες που προσφέρονται εδώ. Τα δεδομένα εισόδου θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη χρήση του αντίστοιχου ιστότοπου ή υπηρεσίας για την οποία έχετε εγγραφεί. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες που ζητούνται κατά την εγγραφή πρέπει να παρέχονται εξ ολοκλήρου. Διαφορετικά, θα απορρίψουμε την εγγραφή σας . Για να σας ενημερώσουμε για σημαντικές αλλαγές όπως αυτές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ιστότοπού μας ή για τεχνικές αλλαγές, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίστηκε κατά την εγγραφή.
Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που παρείχατε κατά την εγγραφή σας  μόνο με βάση τη συγκατάθεσή σας κατά το άρθρο 6 παράγραφος 1a GDPR. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Είναι επαρκές ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία πριν λάβουμε το αίτημά σας ενδέχεται να εξακολουθήσουν να υποβάλλονται σε νόμιμη επεξεργασία. Θα συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την εγγραφή για όσο διάστημα παραμείνετε εγγεγραμμένοι στον ιστότοπό μας.

Επεξεργασία δεδομένων (δεδομένα πελατών και συμβάσεων )

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητο (βασικά δεδομένα). Αυτό γίνεται με βάση το άρθρο 6,παράγραφος 1b του GDPR, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για προκαταρκτικά μέτρα μιας σύμβασης. Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την πρόσβαση σας στον ιστότοπό μας (δεδομένα χρήσης) μόνο στο βαθμό που απαιτείται για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας. Τα συλλεχθέντα δεδομένα πελατών διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ή τερματισμού της επιχειρηματικής σχέσης. Οι από τον νόμο υποχρεωτικές περίοδοι διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες .

Δεδομένα που μεταδίδονται κατά τη σύναψη σύμβασης με ηλεκτρονικά καταστήματα, λιανοπωλητές και ταχυδρομική παραγγελία

Στέλνουμε δεδομένα προσωπικής ταυτοποίησης σε τρίτους μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασής σας , σε εταιρείες που τους έχει ανατεθεί να παραδώσουν αγαθά στην τοποθεσία σας ή στις τράπεζες που έχει ανατεθεί να επεξεργαστούν τις πληρωμές σας. Τα δεδομένα σας δεν θα μεταδοθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός αν έχετε δώσει τη ρητή σας άδεια να γίνει. Τα δεδομένα σας δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους για σκοπούς διαφήμισης χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας . Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1b του GDPR, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για προκαταρκτικά μέτρα μιας σύμβασης .

4. Κοινωνικά μέσα

Μοιραστείτε περιεχόμενο μέσω πρόσθετων ( Facebook , Google + 1, Twitter κ.λπ.)

Το περιεχόμενο στις σελίδες μας μπορεί να μοιραστεί σε άλλα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook , το Twitter ή το Google+. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί το eRecht24 Safe Sharing Tool. Αυτό το εργαλείο δημιουργεί άμεση επαφή μεταξύ των δικτύων και των χρηστών μόνο αφού οι χρήστες κάνουν κλικ σε ένα από αυτά τα κουμπιά για να μοιράσουν κάποιο περιεχόμενο . Αυτό το εργαλείο δεν μεταφέρει αυτόματα τα δεδομένα χρήστη στους φορείς εκμετάλλευσης αυτών των πλατφορμών. Εάν οι χρήστες συνδεθούν σε ένα ή περισσότερα από τα κοινωνικά δίκτυα, τα social buttons, για το Facebook , το Google + 1, το Twitter κ.λπ. θα εμφανίσουν ένα παράθυρο πληροφοριών στο οποίο ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί το κείμενο πριν αποσταλεί . Οι χρήστες μας μπορούν να μοιράζονται το περιεχόμενο αυτής της σελίδας σε κοινωνικά δίκτυα χωρίς οι πάροχοι να δημιουργούν προφίλ της συμπεριφοράς των χρηστών.

5. Analytics και διαφήμιση

Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού. Λειτουργεί από την Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ . Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα “cookies”. Αυτά είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν  στον ιστότοπό μας την ανάλυση της χρήσης και περιήγησης σε αυτόν εσάς. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου μεταδίδονται συνήθως σε ένα διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί . Τα cookies του Google Analytics αποθηκεύονται βάσει του άρθρου. 6 (1f) GDPR. Ο υπεύθυνος της ιστοσελίδας έχει έννομο συμφέρον στην ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών για τη βελτιστοποίηση  της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας.
Ανωνυμοποίηση IP Έχουμε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα ανωνυμίας IP σε αυτή την ιστοσελίδα. Η Google θα περικόψει/ανωνυμοποιήσει την τελευταία οκτάδα της διεύθυνσης IP για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για άλλα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα αποστέλλεται η πλήρης διεύθυνση IP και θα περικόπτεται από τους διακομιστές της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για λογαριασμό του παρόχου του ιστότοπου η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου από εσάς, για να συντάξει εκθέσεις όσον αφορά τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους διαχειριστές του και για να προσφέρει άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και με τη χρήση του διαδικτύου στον πάροχο του ιστότοπου. Η Google δεν θα συνδέσει την διεύθυνση IP σας με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που κατέχονται από αυτήν. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση στο πρόγραμμα πλοήγησής σας. Ωστόσο, λάβετε υπόψη πως αν αρνηθείτε μπορεί να μην είναι εφικτή η χρήση της πλήρους λειτουργικότητας αυτού του ιστότοπου. Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και χρήση δεδομένων (όπως cookies και διεύθυνση IP) από τη Google κάνοντας λήψη και εγκατάσταση της επέκτασης προγράμματος πλοήγησης που διατίθεται στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Google γύρω από τη χρήση και τον απόρρητο χαρακτήρα των δεδομένων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.google.com/analytics/terms/gb.html ή τη διεύθυνση https://www.google.de/intl/en_uk/policies/.Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις διαφημίσεων στο λογαριασμό σας στο Google ή μπορείτε να απαγορεύσετε τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics όπως περιγράφεται στην ενότητα “Άρνηση συλλογής δεδομένων”.
Πρόσθετο προγράμματος περιήγησης Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση αυτών των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης. Ωστόσο, επιθυμούμε να επισημάνουμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα μπορέσετε να απολαύσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου. Επίσης, μπορείτε να αποτρέψετε την παράδοση των δεδομένων που δημιουργούνται από τα cookies σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) στη Google και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τη Google, μεταφορτώντας και εγκαταστώντας την προσθήκη προγράμματος περιήγησης που υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Αντικείμενο στη συλλογή δεδομένων Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. Ένα cookie εξαίρεσης θα οριστεί για την αποτροπή των δεδομένων σας από το να συλλέγονται σχετικά με τις μελλοντικές επισκέψεις σε αυτό το site:. Href κλειστό Google Analytics Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς το Google Analytics διαχειρίζεται τα δεδομένα των χρηστών, δείτε την πολιτική απορρήτου της Google:https: / /support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el .
Επεξεργασία δεδομένων εξωτερικής ανάθεσης Έχουμε συνάψει συμφωνία με την Google για την εξωτερική ανάθεση της επεξεργασίας δεδομένων μας και πλήρη εφαρμογή των αυστηρών απαιτήσεων των γερμανικών αρχών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του Google Analytics.
Συλλογή δημογραφικών δεδομένων από το Google Analytics Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις δημογραφικές δυνατότητες του Google Analytics. Αυτό επιτρέπει την παραγωγή αναφορών που περιέχουν δηλώσεις σχετικά με την ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών του ιστότοπου. Αυτά τα δεδομένα προέρχονται από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από τα δεδομένα επισκεπτών της Google και τρίτων. Αυτά τα δεδομένα που συλλέγονται δεν μπορούν να αποδοθούν σε κανένα συγκεκριμένο άτομο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις διαφημίσεων στο λογαριασμό σας στο Google ή μπορείτε να απαγορεύσετε τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics όπως περιγράφεται στην ενότητα “Άρνηση συλλογής δεδομένων”.

[borlabs_cookie_opt_out tracking=”google-analytics”]

6. Plugins και εργαλεία

Γραμματοσειρές Google Web

Για ομοιόμορφη αναπαράσταση γραμματοσειρών, αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί γραμματοσειρές web που παρέχονται από την Google. Όταν ανοίγετε μια σελίδα, το πρόγραμμα περιήγησής σας φορτώνει τις απαιτούμενες γραμματοσειρές Ιστού στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης για να εμφανίζει σωστά τα κείμενα και τις γραμματοσειρές . Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα περιήγησής σας πρέπει να δημιουργήσει άμεση σύνδεση με τους διακομιστές της Google. Έτσι, η Google αντιλαμβάνεται ότι η ιστοσελίδα μας έχει πρόσβαση μέσω της διεύθυνσης IP σας. Η χρήση των γραμματοσειρών Google Web γίνεται με σκοπό την ομοιόμορφη και ελκυστική παρουσίαση του ιστοτόπου μας. Αυτό αποτελεί δικαιολογημένο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο. Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει γραμματοσειρές web, χρησιμοποιείται τυπική γραμματοσειρά από τον υπολογιστή σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό δεδομένων χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν βρέθηκαν σε https://developers.google.com/fonts/faq και στην πολιτική απορρήτου της Google στο https://www.google.com/policies/privacy/

Χάρτες Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Χαρτών Google μέσω API. Χρησιμοποιείται από την Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Για να χρησιμοποιήσετε τους Χάρτες Google, είναι απαραίτητο να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση IP σας. Αυτές οι πληροφορίες μεταδίδονται γενικά σε ένα διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ο πάροχος αυτού του ιστότοπου δεν επηρεάζει αυτή τη μεταφορά δεδομένων. Η χρήση των Χαρτών Google προσφέρεται έτσι ώστε να γίνει ελκυστικός ο ιστότοπός μας και να διευκολυνθεί η εύρεση των τοποθεσιών που έχουμε καθορίσει στην ιστοσελίδα. Αυτό αποτελεί δικαιολογημένο ενδιαφέρον σύμφωνα με το άρθρο. Το άρθρο 6 (1f) GDPR . Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων χρήστη βρίσκονται στη διακήρυξη προστασίας δεδομένων της Google στο https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

7. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών

PayPal

Ο ιστότοπός μας δέχεται πληρωμές μέσω του PayPal. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι το PayPal (Europe) S.à.rl & Cie , SCA (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.) Εάν επιλέξετε πληρωμή μέσω PayPal, τα στοιχεία πληρωμής που παρέχετε θα παρέχονται στο PayPal με βάση το άρθρο 6 (1a) (Συναίνεση) και το άρθρο 6 (1b) GDPR (Επεξεργασία για συμβόλαιο) Έχετε την επιλογή να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντικά.Κάτι όμως που δεν επηρεάζει την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν προηγουμένως .